بدوبدوهای یلدایی !! 

 

 

 

 

 فندق رو گذاشتم مهد وکارم شروع شد !! من از اول به مناسبت ها حساس بودم .امروز هم با وچودی که سرماخوردگی داشتم واوضاعم نا مساعد بود بخاطر فندقم که بود سعی کردم خریدای شب رو انجام بدم ویه میز برای شب بچینم حتی شده بخاطر دل کوچولو جوجه ام.

لیست خریدا زیادبود که توش انار ولبو وبعد اجیل از اصلی ترین موارد بود!اصلا شب یلدا بودن لبو وانار مگه میشه؟

وقتی خرید هم میکنی میگی بقیه چیزارو هم بگیرم دیگه واین می شه که شوخی شوخی تا دوساعت وخورده ای بعد هم هنوز بیرونی.

هم رسیدم اول ناهاربعد لبوها رو گذاشتم ورفتم برای فندق هم کادو گرفتم ودنبالش رفتم وبرگشتیم خونه وبقیه کارا.

بعد خواب ظهر دیدم جوجو بیدارنمی شه وهنوز خسته ست.واسه همون میزرو چیدم وچای دم کردم وبعد فسقلی شیرین زبون رو بیدارکردم.

اولش که فک میکرد مهمون میخاد بیاد خونمون ولی بعدش فهمیدم مراسم شب یلدایی ه.بعد خوردن وعکس گرفتن هم رفتیم خونه مادرهمسری.سوت وکور بود مثل همیشه .

برای نبود بقیه هم که خواهره زود دلیل میاره .اصلا خوشم نمیاد.یکی نیست بگه شما دعوت کنید وتدارک ببینید بعد ببینید کسی میاد یا نه ؟


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها