(بدون عنوان) 

 

امروز مهمونی به دنیا اومدن نوه خواهرشوهربزرگ دعوت بودم که به یه طرفم حساب کردم وموقع دعوتش گفتم نمیام.

فندق مریض بود ولی واقعا دلیل نرفتنم اولش مریضی بچه نبود.بلکه بیشعوری طرف مقابلم بود.چه کاریه بری جایی که بهت خوش نمیگذره یه طرف ،خواهر طرف هم بهت بی احترامی میکنه، صاب مجلس هم از عید یه حال ادم رو نپرسیده مثلا هم فقط همین یه برادرزاده رو دارن ؟...چه اصراریه واقعا؟اونم عصرونه تازه.ایششش


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها